Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van mijn wetenschappelijke publicaties, publicaties in vakbladen, onderzoeksrapporten, congrespapers en journalistieke verhalen.

Internationale artikelen

 • Fortuin, K. & E. van Marissing (2009), Results Based Accountability: There is more to it than the right tools. In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice 18 (3), pp.81-97.
 • Marissing, E. van, Bolt, G. & R. van Kempen (2006), Urban governance and social cohesion: effects of urban restructuring policies in two Dutch cities. In: Cities 23 (4), pp.279-290.

Artikelen in vakbladen

 • Boutellier, H. & E. van Marissing (2011), Veiligheidsarrangementen in IJburg. Over de praktijk van de besturing van veiligheid. In: Tijdschrift voor Veiligheid 10 (1), pp.59-68.
 • Broekhuizen, J., Wonderen, R. van & E. van Marissing (2013), Spanningen tussen bevolkingsgroepen in de buurt. In: Beleidsonderzoekonline, januari-maart 2013.
 • Engbersen, R., Zwebe, H. & E. van Marissing (2011), Verantwoordelijk verkopen van huurwoningen. SEV-experiment Venserpolder. In: Het Experiment 27 (3), p.9.
 • Gruijter, M. de & E. van Marissing (2011), Participatie van kwetsbare burgers: rol brede welzijnsprofessional onontbeerlijk. In: Sociaal Bestek 73 (5), pp.8-11.
 • Gruijter, M. de & E. van Marissing (2013), Participatie van kwetsbare burgers. In: TSG 91 (6), p.300.
 • Hermens, N., Jansma, A. & E. van Marissing (2013), Het is tijd om sportinclusief te denken. In: WMO Magazine 7 (2), pp.16-20.
 • Huygen, A., Marissing, E. van & F. de Meere (2010), De Wmo als impuls voor samenwerking. In: Rooilijn 43 (2), pp.134-139.
 • Marissing, E. van (2005), Stedelijk beleid en bewonersparticipatie. De aloude inspraakavond voldoet niet meer. In: Aedes Magazine 9/10, pp.66-67.
 • Marissing, E. van (2007), Buurtparticipatie als uiting van ontevredenheid. In: City Journal 3 (9), pp.22-25.
 • Marissing, E. van & I. van der Beijl (2013), Wel verantwoordelijk, niet verplicht. Actieve betrokkenheid van burgers bij veiligheid. In: Secondant 27 (3/4), pp. 32-35.
 • Marissing, E. van, Bolt, G. & R. van Kempen (2005), Onbedoelde vormen van sociale cohesie. In: Rooilijn 38 (5), pp.213-218.
 • Marissing, E. van & F.M. Dieleman (2003), Permanent vakantiegevoel in recreatieve woonmilieus. In: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 9 (4), pp.21-25.
 • Marissing, E. van & F. de Meere (2009), Afwachtende gemeenten: Wmo is nog geen stimulans om sociale contacten te bevorderen. In: TSS Tijdschrift voor sociale vraagstukken 63 (10-11), pp.18-21.

Boeken en hoofdstukken in boeken

Rapporten

Congrespapers

 • Bolt, G., Kempen, R. van & E. van Marissing (2007), Social cohesion and local participation: new determinants of the propensity to move? Paper presented at the 1st EUGEO-conference, Amsterdam, 20-23 August 2007.
 • Marissing, E. van (2005), Citizen participation in the Netherlands: motives to involve citizens in planning processes. Paper presented ath the ENHR Conference 'Housing, New Challenges and Innovations in Tomorrow's Cities', Reykjavik, 29th June - 3rd July 2005.
 • Marissing, E. van & G. Bolt (2007), The influence of neighborhood satisfaction on citizen participation in Dutch early-post-WWII areas. Paper presented at the 37th Annual Meeting of the Urban Affairs Association, April 25-28, Seattle (WA).
 • Marissing, E. van, Bolt, G. & R. van Kempen (2004), Urban governance and social cohesion: case studies in two Dutch cities. Paper presented at the ENHR-conference 'Housing and Regeneration', Cambridge (UK), 2-6 July 2004.

Recensies

 • Marissing, E. van (2008), De sociale functie van stadspleinen. In: Bij ons op de zaak 31, p.15 (recensie van 'De hemel is een basketbalveld' van Erik Brouwer).
 • Marissing, E. van (2008), Neighbourhood Renewal and Housing Markets: Community Engagement in the US and UK (book review). In: European Journal of Housing Policy 8 (1), pp.97-99.
 • Marissing, E. van (2009), In Lelystad bestaat geen symboliek. In: Agora 25 (2), p.41 (recensie van 'Lelystad' van Joris van Casteren).
 • Marissing, E. van (2011), Mijn Hollandse Droom. In: Bij ons op de zaak 39, p.5 (recensie van 'Mijn Hollandse droom' van Ahmed Marcouch).
 • Marissing, E. van & A. Huygen (2012), 'Remaking Almere. Bedacht achter de tekentafel, bezield door mensen.' Recensie van een korte film over burgerschap in Almere, verschenen in S+RO Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening 6, pp.64-65.

Journalistieke verhalen

 • Jong, A. de & E. van Marissing (2004), Transvaal: tussen Haagse markt en Medina. in: Questa 10 (4), pp.12-14.
 • Marissing, E. van (2007), Enquêteren in vroeg-naoorlogse wijken. Een hele belevenis! In: Questa 13 (3), pp.7-9.
 • Marissing, E. van (2008), Palmyra. Stad van duizend zuilen. In: Bij ons op de zaak 29, p.17.
 • Marissing, E. van (2011), Hubs and spokes in de muziekwereld. In: Bij ons op de zaak 42, p.8.
 • Marissing, E. van (2012), Beter goed gejat dan slecht bedacht. In: Bij ons op de zaak 43, p.8.
 • Marissing, E. van (2015), Werkcollege in de wijk. Bericht op www.nieuw-welgelegen.nl*, geplaatst op 2 november 2015. [* = Deze website is inmiddels uit de lucht]
 • Marissing, E. van (2018), 'Er ontstaan nieuwe inzichten tijdens de Week van de Ontmoeting'. In: De Stad Amersfoort, 16 september 2018
 • Marissing, E. van (2018), 'Iedereen kan iets doen wat bij hem of haar past'. In: De Stad Amersfoort, 1 september 2018.
 • Marissing, E. van (2018), 'Elkaar begroeten met een lach'. In: De Stad Amersfoort, 12 augustus 2018.
 • Marissing, E. van (2018), Aandacht van mens tot mens. In: De Stad Amersfoort, 28 juli 2018.
 • Marissing, E. van (2018), 'Je hoeft niet samen te zijn, het mag'. In: De Stad Amersfoort, 3 juli 2018.
 • Marissing, E. van (2018), Elkaar letter en figuurlijk op de been houden. In: De Stad Amersfoort, 31 oktober 2019.
 • Marissing, E. van (2019), Nieuwe verbindingen in de wijk door komst Wijkmobiel. In: De Stad Amersfoort, 5 september 2019.
 • Marissing, E. van & I. van der Beijl (2013), Bewoners zijn geen hulpje van de politie. In: Trouw / Sociale Vraagstukken, 30 november 2013.
 • Marissing, E. van, Klomp, F. & Y.K. Lam (2005), De wijk, sociale cohesie en de bibliotheek. In: Questa 11 (1), pp.11-13.
 • Marissing, E. van & G. van der Wilt (2004), Wind, water en een weids uitzicht: hoogbouw oude en nieuwe stijl in Amsterdam. In: Questa 10 (3), pp.5-7.

Webartikelen

Onderstaande artikelen zijn verschenen op de website www.wmotogo.nl. Deze website werd tot 1 januari 2016 beheerd door het Verwey-Jonker Instituut, maar bestaat inmiddels niet meer. 

 • Marissing, E. van (2013), Bij ons in de gemeente Amsterdam. Samenleven in de buurt. Bericht geplaatst op 4 april 2013.
 • Marissing, E. van (2013), Bij ons in de gemeente Rijswijk. Kennis over leefsituaties het uitgangspunt bij gebiedsontwikkeling. Bericht geplaatst op 9 oktober 2013.
 • Marissing, E. van (2013), Bij ons in de gemeente Veendam. 'Met de menselijke maat kun je maatwerk leveren'. Bericht geplaatst op 17 juni 2013.
 • Marissing, E. van (2013), Bij ons in de gemeente Zaanstad. Factlab Zaanstad. Bericht geplaatst op 23 mei 2013.
 • Marissing, E. van (2013), Geloofsgemeenschappen en de Wmo. Bericht geplaatst op 24 juni 2013.
 • Marissing, E. van (2013), Kantelen in begrijpelijke taal. Kantelen is een ingewikkeld begrip. Bericht geplaatst op 19 maart 2013.
 • Marissing, E. van (2013), Leven met autisme. Bericht geplaatst op 2 april 2013.
 • Marissing, E. van (2013), Omgaan met dementie bij jonge mensen. Bericht geplaatst op 8 april 2013.
 • Marissing, E. van (2013), Wmo-doelgroep in beeld: blinden en slechtzienden. Blindheid en de Wmo. Bericht geplaatst op 4 december 2013.
 • Marissing, E. van (2013), Zorgruil via WeHelpen. Bericht geplaatst op 10 april 2013.
 • Marissing, E. van (2014), Bij ons in de gemeente Geldrop-Mierlo. ZorgvoorElkaar in Geldrop-Mierlo. Bericht geplaatst op 9 januari 2014.
 • Marissing, E. van (2014), Omgekeerde integratie in Huis ter Heide. Bericht geplaatst op 10 januari 2014.

De "Bij ons in..."-artikelen over Geldrop-Mierlo, Rijswijk, Veendam, Zaanstad en Amsterdm zijn ook te vinden in de publicatie "Bij ons in de gemeente... Tien innovaties binnen het gemeentelijke sociale domein" van het Verwey-Jonker Instituut (2015).

Blogs

Onderstaande artikelen zijn als blog verschenen op de website van Urban Cycling Institute.


LinkedIn