Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Boekbesprekingen

Op verzoek en op eigen initiatief schrijf ik recensies van nieuw verschenen wetenschappelijke publicaties voor vakbladen, waaronder Agora en Ruimte + Wonen (voorheen: Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening). Tevens ben ik referent voor journals en vakbladen, zoals Beleid en Maatschappij en Journal of Housing and the Built Environment. Op verzoek treed ik op als referent bij boekpresentaties en discussiebijeenkomsten.

Wilt u mij inhuren als referent of recensent? Neemt u dan contact met mij op via het contactformulier.

LinkedIn