Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

Onderzoek & Mediaproducties is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en eventuele andere gegevens die u ons verstrekt). We verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt via het contactformulier of via email. We verwerken de gegevens ten behoeve van onze dienstverlening aan u en om u periodiek te informeren over (wijzigingen) in onze dienstverlening, bijvoorbeeld via een digitale nieuwsbrief. We bewaren bovengenoemde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We verstrekken gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Onderzoek & Mediaproducties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Via het contactformulier op de website of per email kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens indienen. Datzelfde geldt voor een verzoek tot intrekking van uw toestemming of het maken van bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onderzoek & Mediaproducties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via het contactformulier of per email.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van technische en functionele cookies en van analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

LinkedIn