Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Ella Vogelaar Academie voor gemeenschapskracht

Vanaf 2021 ben ik lid van de Programmaraad van de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht. De academie is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten die samen leren over de kracht van gemeenschappen. Lokale gemeenschappen werken aan vitale wijken, dorpen en gebieden. Zij vormen daarmee een groeiend werkveld en een fundament onder een vitale en evenwichtige samenleving in wording. 

De Ella Vogelaar Academie is er voor alle mensen die iets willen betekenen voor hun eigen omgeving en/of willen bijdragen aan nieuwe samenlevingsprincipes: bewoners, bewonersinitiatieven, coaches, bestuurders, politici, ambtenaren, docenten, wetenschappers en andere geïnteresseerden.

LinkedIn