Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Buurtterras Kattenbroek

In 2019 heb ik het initiatief genomen voor het Buurtterras Kattenbroek, omdat ik constateerde dat we met z´n allen heel veel praten over het belang van ontmoeting en verbinding in de wijken, maar dat we daarbij nog veel teveel uitgaan van de zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare bewoners. Niet iedereen met een vraag of probleem weet immers de weg te vinden naar de daarvoor bestemde loketten, niet iedereen die weet waar hij of zij moet zijn, durft die stap vervolgens ook te zetten en niet iedereen schat zijn of haar probleem voldoende op waarde. Om echt in gesprek te zijn moet je dus naar de mensen toe, naar de plekken die voor hen belangrijk zijn. En je moet oprecht interesse tonen en luisteren, ongeacht je beroepsmatige focus, politieke agenda of organisatiebelang. Een goed gesprek komt pas echt tot stand als er sprake is van gelijkwaardigheid, respect en ongedwongenheid. Het Buurtterras Kattenbroek brengt mensen, vragen, ideeën en oplossingen bij elkaar in de Amersfoortse wijk Kattenbroek. Steeds op een andere plek, maar altijd in de buurt.

Korte film Indebuurt033

 Indebuurt033 maakte in 2021 een korte film over het Buurtterras


Het Buurterras is mede mogelijk dankzij steun van Indebuurt033, Stichting BIAN, Kern Met Pit en MAEX Impuls Utrecht en dankzij de inzet van vele vrijwilligers en wijkprofessionals. 

In de media

In de afgelopen jaren verschenen er verschillende berichten over het Buurtterras, onder andere in de krant en op de radio.

  • In juli 2021 hadden we Yvonne Witter van ZorgsaamWonen te gast. Zij schreef een mooi artikel over het Buurtterras.
  • Na versoepelingen van de Coronaregels, konden we in juni 2021 eindelijk weer de straat op! Beluister hier het interview op Golfbreker FM van 9 juni 2021.
  • In november was ik te gast bij het congres 'Versterken van de sociale basis', georganiseerd door onder andere BMC en Movisie. Ik mocht daar vertellen over de meerwaarde van een initiatief als het Buurtterras Kattenbroek voor de sociale basis in een wijk.
  • Op 21 september 2020 was ik te gast bij de livecast 'Amersfoort op de Fiets'.
  • De Stad Amersfoort besteedde op 16 september 2019 aandacht aan het Buurtterras Kattenbroek.

Bekijk alle bezochte plekken op de kaart

Op onderstaande kaart ziet u waar we tot nu toe hebben gestaan en wat onze indrukken waren.

Betrokken partijen

De volgende partijen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming en uitvoering van het Buurtterras, bijvoorbeeld via een financiële bijdrage, een bijdrage in natura of het ter beschikking stellen van kennis en kunde:

Andere organisaties die een bijdrage hebben geleverd, zijn: DPA Professionals (via MAEX Impuls Utrecht), Mobiel Terras Kruiskamp-Koppel (Bakkie van de Buurt) en Samen Groen 033

Het Buurtterras Kattenbroek op sociale media

De activiteiten van het Buurtterras Kattenbroek zijn te volgen op Facebook en Instagram.

LinkedIn