Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Buurtterras Kattenbroek

In 2019 heb ik het initiatief genomen voor het Buurtterras Kattenbroek, omdat ik constateerde dat we met z´n allen heel veel praten over het belang van ontmoeting en verbinding in de wijken, maar dat we daarbij nog veel teveel uitgaan van de zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare bewoners. Niet iedereen met een vraag of probleem weet immers de weg te vinden naar de daarvoor bestemde loketten, niet iedereen die weet waar hij of zij moet zijn, durft die stap vervolgens ook te zetten en niet iedereen schat zijn of haar probleem voldoende op waarde. Om echt in gesprek te zijn moet je dus naar de mensen toe, naar de plekken die voor hen belangrijk zijn. En je moet oprecht interesse tonen en luisteren, ongeacht je beroepsmatige focus, politieke agenda of organisatiebelang. Een goed gesprek komt pas echt tot stand als er sprake is van gelijkwaardigheid, respect en ongedwongenheid. Het Buurtterras Kattenbroek brengt mensen, vragen, ideeën en oplossingen bij elkaar in de Amersfoortse wijk Kattenbroek. Steeds op een andere plek, maar altijd in de buurt. Het Buurterras is mede mogelijk dankzij steun van Indebuurt033, Stichting BIAN, Kern Met Pit en MAEX Impuls Utrecht en dankzij de inzet van vele vrijwilligers en wijkprofessionals.

Eerste landelijke werkbijeenkomst Mobiele Ontmoetingsplekken

Wat zijn we trots! Op 20 juni 2024 organiseert het Buurtterras Kattenbroek in samenwerking met LSA Bewoners en het Platform voor Wijkgericht Werken (LPB) de eerste landelijke werkbijeenkomst voor mobiele ontmoetingsplekken. De bijeenkomst is bedoeld voor zowel actieve bewoners als wijkprofessionals. Doel is om van elkaar te leren en elkaar te inspireren en enthousiasmeren.

De een gebruikt een bakfiets, de ander een grote gele Amerikaanse schoolbus, weer een ander kiest voor een Italiaanse driewielbrommer en een enkeling heeft genoeg aan een bolderkar. Mobiele ontmoetingsplekken zijn er in alle soorten en maten. Soms ontstaan ze als bewonersinitiatief, bijvoorbeeld als antwoord op een beperkt welzijnsaanbod. En soms worden ze ingezet door professionele organisaties, zoals gemeenten, woningcorporaties of welzijnsstichtingen. Doel is dan vaak in contact te komen met de burger, de klant of de huurder.

Wat al deze plekken met elkaar gemeen hebben is het tijdelijke karakter, de onvoorspelbaarheid van de ontmoetingen en met een open houding in gesprek zijn en luisteren zonder oordeel. De betekenis van dit soort plekken is voor iedereen weer anders en veel initiatiefnemers vinden het moeilijk om de waarde goed onder woorden te brengen. Wanneer is een mobiele ontmoetingsplek nu wel of niet geschikt, wat kun je verwachten als je zoiets gaat doen, wat heb je ervoor nodig en waar moet je op letten? En als je eenmaal bent gestart, hoe zorg je dan dat je het kunt borgen? Aan de hand van ervaringen en voorbeelden uit het hele land gaan we in op de kansen en bedreigingen en leggen we de basis voor een lerend netwerk. Geheel in stijl doen we dat -bij goed weer- op een aantal pop-up terrasjes in de open lucht.

Praktische informatie

Locatie: ONE Kattenbroek, Het Masker 213, 3823 AX Amersfoort | Duur: 13:00 – 16:00 (zelf lunch meenemen) | Kosten: gratis | Aanmelden verplicht: website LSA Bewoners 

Nieuwe ontwikkelingen!

Goed nieuws! Met ingang van juni 2023 is het Buurtterras Kattenbroek verbonden aan De Ontmoeting. Een verrijking voor zowel het Buurtterras als De Ontmoeting! Dankzij deze samenwerking hebben we niet alleen de beschikking over veel meer denkkracht en een groep enthousiaste vrijwilligers, maar kunnen we ook een aantal juridische zaken beter regelen, zoals de vrijwilligersverzekering en de inboedelverzekering.  Aansluiten bij de stichting maakt het bovendien gemakkelijker om subsidie aan te vragen. Op het rekeningnummer kunnen we vanaf nu ook donaties ontvangen.

Ervaringen van bezoekers en vrijwilligers

Lees hier wat anderen zeggen over hun bezoek aan het Buurtterras Kattenbroek.


Korte film Indebuurt033

 Indebuurt033 maakte in 2021 een korte film over het BuurtterrasIn de media

In de afgelopen jaren verschenen er verschillende berichten over het Buurtterras, onder andere in de krant en op de radio.

  • Op 3 juni 2024 verscheen op Buurtwijs een artikel van mij over de kracht van toevallige ontmoetingen in de openbare ruimte.
  • Op 30 mei 2024 verscheen een interview met mij in de nieuwsbrief van Netwerk DAK
  • Op 14 september 2023 waren we te gast bij "De Tafel van Amersfoort", een samenwerking tussen Golfbreker Radio en Nieuwsplein33. Beluister hier de uitzending over Kattenbroek
  • Op 6 juni 2023 waren opnieuw te gast bij Golfbreker Radio. Beluister het interview hier.
  • In juli 2021 hadden we Yvonne Witter van ZorgsaamWonen te gast. Zij schreef een mooi artikel over het Buurtterras.
  • Na versoepelingen van de Coronaregels, konden we in juni 2021 eindelijk weer de straat op! Beluister hier het interview op Golfbreker FM van 9 juni 2021.
  • In november was ik te gast bij het congres 'Versterken van de sociale basis', georganiseerd door onder andere BMC en Movisie. Ik mocht daar vertellen over de meerwaarde van een initiatief als het Buurtterras Kattenbroek voor de sociale basis in een wijk.
  • Op 21 september 2020 was ik te gast bij de livecast 'Amersfoort op de Fiets'.
  • De Stad Amersfoort besteedde op 16 september 2019 aandacht aan het Buurtterras Kattenbroek.

Bekijk alle bezochte plekken op de kaart

Op onderstaande kaart ziet u waar we tot nu toe hebben gestaan en wat onze indrukken waren.

Betrokken partijen

De volgende partijen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming en uitvoering van het Buurtterras, bijvoorbeeld via een financiële bijdrage, een bijdrage in natura of het ter beschikking stellen van tijd, netwerken, kennis en kunde:

Andere organisaties die een bijdrage hebben geleverd, zijn: DPA Professionals (via MAEX Impuls Utrecht), Heleen Schalkwijk Producties, Mobiel Terras Kruiskamp-Koppel (Bakkie van de Buurt) en Samen Groen 033.

Het Buurtterras Kattenbroek op sociale media

De activiteiten van het Buurtterras Kattenbroek zijn te volgen op Facebook en Instagram.

LinkedIn