Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Gastlessen en lezingen

Door mijn brede werkveld als onderzoeker, mijn werkzaamheden als maker van maatschappelijke films en mijn inzet als actieve wijkbewoner, beschik ik over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van lokale vraagstukken en kan ik deze vanuit verschillende perspectieven duiden. Ik kan talloze voorbeelden aanhalen over de betekenis van bijvoorbeeld taal en cultuur bij het doen van onderzoek, maar ook over de invloed van lokale samenwerking en de de beleidscontext op de gewenste resultaten en effecten. En natuurlijk kan ik ook uit eigen ervaring vertellen over de rol van de onderzoeker zelf bij het doen van onderzoek.

Ik vertel graag over deze ervaringen en doe dat door gastlessen te geven of werkbijeenkomsten te organiseren en te begeleiden. Soms maken deze werkbijeenkomsten deel uit van een onderzoeksopdracht, bijvoorbeeld onderzoek naar lokale samenwerking rond een bepaald thema, maar het betreft ook losstaande opdrachten. Lezingen betreffen vaak presentaties naar aanleiding van recent onderzoek. 

Een overzicht van gastlessen en lezingen door de jaren heen

In januari 2021 en april 2021 verzorgde ik in opdracht van Projecthuizen in Amersfoort en Hoevelaken gastlessen voor studenten van MBO Amersfoort, die de opleiding volgen voor Toezicht & Handhaving (MBO Amersfoort, School voor Veiligheid, opleiding  HTV Handhaving Toezicht en Veiligheid). Ik vertelde over mijn ervaringen als onderzoeker en als initiatiefnemer van het Buurtterras en nam de studenten mee in de leefwereld van hun toekomstige doelgroepen.

In november 2019 mocht ik de jaarlijkse bewonersbijeenkomst "Samenindebuurt033" openen met een verhaal over actief zijn in Amersfoort, waarbij ik vanuit mijn verschillende rollen naar de activiteiten in de stad keek, namelijk als bewoner, als lid van Buurtbestuur Kattenbroek, als sociaal ondernemer en als tijdelijk buurtnetwerker voor Indebuurt033.

In  mei 2019 verzorgde ik een gastles tijdens de PHd-dag van de Faculteit Geowetenschappen over het thema arbeidsmarktoriëntatie voor PHd’s. Ik vertelde over mijn carrière na mijn promotieonderzoek en mijn huidige werkzaamheden op het snijvlak van onderzoek en media. 

Tijdens de week van het ondernemen in Amersfoort heb ik in maart 2017 en in maart 2018 een gastles verzorgd bij de opleiding Mediaredactie van ROC MN. In 2017 vertelde ik over mijn werk als filmmaker en gingen we aan de hand van filmfragmenten en korte oefeningen in op de do's en dont's van het vak. In 2018 ging de les over het inzetten van je netwerken bij het vinden van een stageplek of baan.

Op 7 oktober 2015 mocht ik een werkcollege geven aan een groep masterstudenten Journalistiek van de VU. Hoogleraar burgerjournalistiek Irene Costera Meijer had mij uitgenodigd om te vertellen over het gebruik van film als onderzoeksinstrument. Het werkcollege diende mede als voorbereiding op een opdracht voor de studenten, waarin zij de ervaring van het lezen van het nieuws, zowel digitaal als analoog, moesten laten zien.

In maart 2015 verzorgde ik een gastcollege bij de opleiding Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden ging ik in op de verschillen tussen systeem- en leefwereld en het belang van communicatieve vaardigheden van de sociale professional bij het overbruggen van beide werelden.


In februari 2015 verzorgde ik vanaf het dak van de multifunctionele accommodatie Nieuw Welgelegen in Utrecht twee lezingen over de skyline van Utrecht West. Dit verhaal was gebaseerd op mijn reportage 'Op grote hoogte' voor De Stem Van West.

In mei 2013 was ik te gast bij de bijeenkomst Expertmeeting Jonge Helden in New Towns, georganiseerd door Platform 31
en het International New Town Institute. Ik verzorgde daar een presentatie over 'Zelforganisatie in New Towns', waarin ik vertelde over de onderzoeken 'Condities voor zelforganisatie' (2012) en 'Ruimte voor zelforganisatie' (2013).

In december 2012 verzorgde ik een lezing over zelforganisatie tijdens het Maatschappelijk Café van woningstichting Beter Wonen in Almelo.

Neem contact met mij op!

Wilt u mij inhuren voor een gastles of werkbijeenkomst ? Neemt u dan contact met mij op via het contactformulier.

LinkedIn