Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk ben ik actief als lid van de programmaraad van de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht en als voorzitter van de adviesraad van de Ambassadeurs Gezond Leven Kanaleneiland. Ik ben tevens initiatiefnemer van het Buurtterras Kattenbroek.

LinkedIn