Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk ben ik actief als lid van de programmaraad van de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht en als voorzitter van de adviesraad van de Ambassadeurs Gezond Leven Kanaleneiland. Ik ben tevens initiatiefnemer van het Buurtterras Kattenbroek. Vanuit die hoedanigheid ben ik ook betrokken bij het Breed Overleg Kattenbroek (BOK) en de werkgroep Gezonde Wijk Kattenbroek. 

Eerder was ik onder meer jurylid en voorzitter van de Marc de Smidt Stogo Scriptieprijs (2006-2007), jurylid van de Opzoomerkanjer Rotterdam (2014) en bestuursadviseur bij de Stichting Nieuw Welgelegen in Utrecht (2013-2016). In Amersfoort was ik lid van de Werkgroep Week van de Ontmoeting (2018) en lid van Buurtbestuur Kattenbroek (2017-2019). Van 2009 tot 2016 was ik vrijwillig redacteur en verslaggever voor het televisieprogramma U in de Wijk Kanaleneiland, dat wekelijks wordt uitgezonden op RTV Utrecht.

LinkedIn