Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Over Dr. Erik van Marissing

Ik ben Erik van Marissing. Ik ben een gedreven onderzoeker, enthousiaste programmamaker, ervaren gespreksleider en betrokken wijkbewoner, altijd op zoek naar wat mensen beweegt. 

Ik ben geboren in Naarden en opgegroeid in Bussum. Na mijn gymnasiumopleiding aan het Goois Lyceum ging ik Sociale Geografie en Planologie studeren aan de Universiteit Utrecht. In 2003 behaalde ik mijn doctoraaldiploma. Mijn afstudeerscriptie was getiteld: 'Recreatieve woonmilieus in Nederland. Een onderzoek naar de aanwezigheid en betekenis van recreatieve woonmilieus'. Samen met Frans Dieleman schreef ik een artikel over mijn onderzoek voor Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Met mijn scriptie behaalde ik de tweede prijs bij de Marc de Smidt Stogo Scriptieprijs 2004. 

Universiteit Utrecht

Direct na mijn studie startte ik bij de vakgroep stadsgeografie van de Faculteit Geowetenschappen (toen nog Ruimtelijke Wetenschappen) als junior onderzoeker op het Europese onderzoeksproject 'The Importance of Housing Systems in Safeguarding Social Cohesion in Europe' (SOCOHO). Van 2004 tot 2007 was ik als promovendus verbonden aan diezelfde vakgroep, waar ik onderzoek deed naar 'Stedelijk beleid, sociale cohesie en bewonersparticipatie'. In 2008 promoveerde ik op het proefschrift getiteld 'Buurten bij beleidsmakers', begeleid door Ronald van Kempen en Gideon Bolt. 

Verwey-Jonker Instituut

Van 2008 tot 2014 was ik werkzaam als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht, waar ik me bij de vakgroep 'Sociale Vitaliteit en Veiligheid' bezighield met vraagstukken over buurten en wijken, zoals bewonersparticipatie, spanningen in buurten, sociale veiligheid en samenwerking tussen professionals. Van 2013 tot 2014 was ik tevens actief als redacteur van een website over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en schreef ik diverse artikelen over ervaringen van gemeenten .

Onderzoek & Mediaproducties

In 2014 richtte ik mijn eigen bedrijf op: Erik van Marissing Onderzoek & Mediaproducties. Door onderzoek en media te combineren, zorg ik ervoor dat we niet alleen weten wat er speelt in de samenleving, maar dat we dit ook kunnen duiden. Met heldere bewoordingen en pakkende beelden zorg ik ervoor dat de bevindingen voor iedereen te begrijpen zijn.

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

In 2020 sloot ik me aan bij Het Onderzoekerscollectief, het samenwerkingsverband van zelfstandige onderzoekers in het sociaal domein. Naast mijn werk ben ik actief als lid van de programmaraad van de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht en als voorzitter van de adviesraad van de Ambassadeurs Gezond Leven Kanaleneiland. Ik ben tevens initiatiefnemer van het Buurtterras Kattenbroek

 


 

LinkedIn