Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Ambassadeurs Gezond Leven Kanaleneiland

In 2016 sloeg een groot aantal organisaties in Utrecht de handen ineen om de ervaren gezondheidsproblemen in Kanaleneiland aan te pakken.  De  multifunctionele accommodatie Nieuw Welgelegen werd de uitvalsbasis voor een groot, meerjarig project waarin met steun van FNO Zorg voor Kansen werd vastgesteld welke aanpak het beste aansloot op de behoefte van de wijk. Dat werd uiteindelijk de inzet van zogeheten 'Ambassadeurs Gezond Leven'. Van 2016 tot 2019 was ik projectleider van dit project, dat de naam 'Gezinnen in hun kracht' kreeg.

Met steun van Gemeente Utrecht en het VSB-Fonds is in 2020 een vervolg aan dit project gegeven. De ambassadeurs komen samen bij vrouwensportvereniging Ladyfit en worden begeleid door de GeluksBV. Ik ben voorzitter van de adviesraad, dat het projectteam gevraagd en ongevraagd advies geeft over de aanpak, de financiën en andere aspecten van het project. In de adviesraad zijn deskundigen uit Utrecht en omgeving vertegenwoordigd, die allemaal een band hebben met de vereniging, de plek en de thematiek, ieder vanuit een eigen achtergrond en werkkring.   

In de media

In oktober namen we deel aan de eerste bijeenkomst van het Gezondheidspact.


In november 2019 maakte U in de Wijk Kanaleneiland een item over de feestelijke afsluiting van het project ´Gezinnen in hun kracht´.


Lees ook het interview in het AD. 


LinkedIn