Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Ambassadeurs Gezond Leven Kanaleneiland

In 2016 sloeg een groot aantal organisaties in Utrecht de handen ineen om de ervaren gezondheidsproblemen in Kanaleneiland aan te pakken.  De  multifunctionele accommodatie Nieuw Welgelegen werd de uitvalsbasis voor een groot, meerjarig project waarin met steun van FNO Zorg voor Kansen werd vastgesteld welke aanpak het beste aansloot op de behoefte van de wijk. Dat werd uiteindelijk de inzet van zogeheten 'Ambassadeurs Gezond Leven'. Van 2016 tot 2019 was ik projectleider van dit project, getiteld 'Gezinnen in hun kracht'.

Met steun van Gemeente Utrecht en het VSB-Fonds is in 2020 een vervolg aan dit project gegeven. De Ambassadeurs Gezond Leven Kanaleneiland komen samen bij vrouwensportvereniging Ladyfit en worden begeleid door de GeluksBV. Ik ben voorzitter van de adviesraad, dat het projectteam gevraagd en ongevraagd advies geeft over de aanpak, de financiën en andere aspecten van het project. In de adviesraad zijn deskundigen uit Utrecht en omgeving vertegenwoordigd, die allemaal een band hebben met de vereniging, de plek en de thematiek, ieder vanuit een eigen achtergrond en werkkring.   

In de media

In oktober 2019 namen we deel aan de eerste bijeenkomst van het Gezondheidspact.


In november 2019 maakte U in de Wijk Kanaleneiland een item over de feestelijke afsluiting van het project ´Gezinnen in hun kracht´.


Lees ook het interview met vier ambassadeurs in het AD. 

Bijeenkomsten en symposia

De ambassadeurs organiseren zelf regelmatig bijeenkomsten voor bewoners uit de wijk en soms nodigen zij ook wijkprofessionals uit om een workshop te geven of kennis te maken met hun activiteiten. Vanuit de adviesraad organiseren we ook af en toe een bijeenkomst, waarin we onder meer belanghebbenden informeren over de activiteiten en de voortgang. Soms bezoeken we ook bijeenkomsten om over het project te vertellen en ons verder te bekwamen in het onderwerp.

Bijeenkomst met stakeholders

Op 5 september 2022 vond bij Ladyfit een bijeenkomst plaats, waarop vertegenwoordigers van onder meer gemeente Utrecht, het VSB Fonds, het Wijkteam, Ladyfit, de adviesraad en natuurlijk de ambassadeurs zelf met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van de Ambassadeurs Gezond Leven als onmisbaar netwerk in de wijk. Na een uitgebreide voorstelronde, waarin iedereen vertelde wat positieve gezondheid voor hem of haar persoonlijk betekende, luisterden we samen naar een aangrijpend audioverhaal, waarin drie ambassadeurs openhartig vertelden over hun motivatie, hun ervaringen en hun dromen. We besloten de energieke middag met een doorkijkje naar de toekomst en het maken van enkele vervolgafspraken. 

Utrechts Gezondheidsprofiel 2022

Op 24 november 2022 waren we aanwezig bij twee workshops van de gemeente Utrecht, in het kader van het Utrechtse Gezondheidsprofiel. De eerste workshop die we bijwoonden, ging over de dilemma's van veerkracht. In de middag bespraken we de stapeling van problemen. De middag werd afgesloten met een lezing door René de Kam van het Centraal Museum over gezondheid door de eeuwen heen. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op via het contactformulier.


LinkedIn