Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Het Onderzoekerscollectief

Ik ben aangesloten bij Het Onderzoekerscollectief, het samenwerkingsverband van zelfstandige onderzoekers in het sociaal domein. Samen met onze opdrachtgevers zetten we ons in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Met ons onderzoek leveren wij de kennis om het beleid en de praktijken in het sociaal domein te verbeteren. Het gaat vaak om lastige  vraagstukken, waar wij als onderzoekers overzicht en inzicht kunnen bieden, door vraagstukken van meerdere kanten te bekijken, op een gestructureerde manier. Ons onderzoek geeft nieuwe inzichten, afgewogen adviezen, meer draagvlak en/of werkbare oplossingen. Afhankelijk van de vorm en inhoud die we samen met onze opdrachtgever bepalen. Als zelfstandig onderzoekers zijn we betrokken, nieuwsgierig, flexibel en efficiënt.

LinkedIn