Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Korte films

De jarenlange combinatie van mijn werk als onderzoeker in het sociale domein en mijn vrijwilligerswerk bij het Televisieprogramma ´U in de Wijk Kanaleneiland´, dat wekelijks wordt uitgezonden op RTV Utrecht, heeft mij duidelijk gemaakt hoe belangrijk het gebruik van beeld is om ingewikkelde onderwerpen toegankelijk en begrijpelijk te maken voor een breed publiek. Daarom heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt. In opdracht van maatschappelijke organisaties, gemeenten en non-profit organisaties maak ik korte films over onderwerpen als wonen, welzijn en gezondheid.

Duurzame wijkactie Den haag (2021)

In 2021 maakte ik samen met Heleen Schalkwijk twee korte films over initiatieven die subsidie hebben ontvangen vanuit de regeling ´Duurzame Wijkactie´. 

In de eerste film zien we Iris Schutten, die een leegstand schoolgebouw in het centrum van de stad een nieuwe bestemming wil geven en vertelt Jurienne Hollaar over het Regentonnenproject in Laak. 

In de tweede film zien we Wim Schutten, die graag zonnepanelen wil realiseren aan de gevel van de Energiecentrale en vertelt Rebekka van Roemburg over Lekkernassûh.
50 jaar Schuilenburg (2020)

Vanwege het 50-jarig bestaan van de Amersfoortse wijk Schuilenburg, maakte ik samen met Ralf Silvius een korte film waarin bewoners en een stedenbouwkundige vertellen over de geschiedenis van de wijk, de veranderingen door de jaren heen en de kansen voor de toekomst. De film is gemaakt met steun van Indebuurt033, gemeente Amersfoort, De Alliantie en Stichting Bewonersinitiatieven Randenbroek-Schuilenburg. Klik hier om de film te bekijken.


  

Wijkmobiel (2019)

Samen met Ralf Silvius maakte ik vijf korte portretten van mensen die vanuit allerlei verschillende rollen betrokken zijn bij dit bewonersinitiatief uit Schothorst-Zielhorst. In Deel 1 komt bestuurslid Margriet aan het woord. In Deel 2 vertelt chauffeur Fred over zijn ervaringen en in Deel 3 komt student Chiel van MBO Amersfoort aan het woord. Hij vertelt over het onderhoud van dit bijzondere wagentje. In Deel 4 maken we kennis met passagier Henk die al lange tijd en met veel plezier gebruik maakt van de Wijkmobiel. In Deel 5, tot slot, spreken we met initiatiefnemer Sander. Al deze personen schitteren bovendien ook nog eens in een compilatiefilm. Meer informatie: website Wijkmobiel.


Bouw van de Uithoflijn (2015-2019)

In samenwerking met U in de Wijk Producties, volgde ik tussen 2015 en 2019 de bouw van de Uithoflijn in Utrecht. We besteedden onder andere aandacht aan de testritten, de eerste rit naar De Uithof, de veranderingen in het Stationsgebied en natuurlijk de feestelijke opening, eind 2019.De Rijnenburger identiteit als troef (2016)

In opdracht van AM Landskab maakte ik samen met U in de Wijk Producties een tweeluik over de toekomst van polder Rijnenburg. In deel 1 zien we onder andere een bijeenkomst waarin bewoners samen herinneringen ophalen en de waarde van het gebied vaststellen. In deel 2 vertellen verschillende betrokkenen over de mogelijkheden voor de toekomst.


Kernrandzones Provincie Utrecht (2016)

In opdracht van Architectuurcentrum Aorta en de provincie Utrecht maakte ik twee korte films over kernrandzones in de Provincie Utrecht. In de films komen verschillende betrokkenen aan het woord, zoals de gedeputeerde, een medewerker van een gemeente en een ondernemer. De beelden zijn op vele plekken in de provincie gemaakt. De films zijn gemaakt ter ondersteuning van de website over kernrandzones. In de eerste film vertellen verschillende betrokkenen waarom een visie op kernrandzones nodig is. In de tweede film komt een specifiek voorbeeld aan bod: Kernrandzone De Bilt Zuid.De toekomst van Landerd is van ons allemaal (2015)

In een serie van drie korte films, komen bewoners en ondernemers uit de gemeente Landerd aan het woord over de toekomst van hun gemeente. De eerste film vertelt over Ondernemen, de tweede over Wonen en Zorg en de derde over Sociale contacten. De films zijn vertoond tijdens de eindmanifestatie op 13 juni 2015. Daar maakte de gemeente Landerd bekend te willen herindelen naar een grotere gemeente: Maashorst.


De Gouden Jaren (2014-2015)

In opdracht van Architectuurcentrum Aorta in Utrecht maakte ik samen met Heleen Schalkwijk een  serie filmportretten over de nieuwe Utrechtse ouderen. De eerste film, waarin Jan Verkaik uit De Hoogstraat aan het woord komt, is gebruikt voor de opening van een thema-avond. De tweede film over Attifa Zorg en de derde film, een portret van Marie-Alice Storimans, zijn later op de website van Aorta verschenen. In 2016 heeft Architectuurcentrum Aorta delen van de portretten opgenomen in een compilatie over de stad van de toekomst.


Vernieuwing Trambaan Nieuwegein (2014)

In de zomer van 2014 is de trambaan tussen Utrecht en Nieuwegein vernieuwd. Ik werkte mee aan een serie over deze ingewikkelde operatie, waarin een aantal de verschillende betrokkenen laat zien wat daar allemaal bij komt kijken, denk aan het inhijsen van nieuwe wissels, het vervangen van de bovenleiding en het aan elkaar lassen van de nieuwe spoorstaven. Ik deed dat als freelancer voor U in de Wijk Producties in opdracht van het Bestuur Regio Utrecht (BRU).Niet gepubliceerde films

Soms worden films alleen voor interne doeleinden gebruikt en/of bevatten ze privacygevoelige informatie. Niet alle films die ik heb gemaakt, zijn daarom online te vinden. Zo maakte ik in 2015 in opdracht van Woonstad Rotterdam een aantal korte films over het project 'Kies Precies' en maakte ik in 2016 een drieluik over het Utrechtse gezondheidsproject 'Betere Toekomst Dichterbij Utrecht Stad' (BTDUS). Van 2017 tot 2019 volgde ik samen met Heleen Schalkwijk een aantal bewonersinitiatieven in de Haagse wijk Nieuw Waldeck en in 2019 maakten we in opdracht van Gezonde Leefstijl Company een film over het initiatief 'Samen Gezond Eten en Bewegen' in de Rotterdamse wijken Crooswijk en Bloemhof.


Zie voor nog meer films mijn Youtubekanaal en Vimeokanaal.

LinkedIn