Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Journalistieke verhalen

Op eigen initiatief en op verzoek schrijf ik af en toe journalistieke bijdragen. Zo schreef ik tijdens mijn promotietraject aan de Universiteit Utrecht samen met studenten artikelen voor het faculteitsblad Questa en leverde ik geregeld bijdragen aan het personeelsblad 'Bij ons op de zaak' tijdens mijn dienstverband bij het Verwey-Jonker Instituut. In 2018 maakte ik voor De Stad Amersfoort een serie over ontmoeten in de Amersfoortse wijken. 


Nieuwe verbindingen in de wijk door komst Wijkmobiel (2019)

 

Als aankondiging van een serie korte filmportretten, waarin verschillende betrokkenen vertellen over hun ervaringen met de Wijkmobiel, verscheen in De Stad Amersfoort een artikel over dit Amersfoortse initiatief.

De Stad Amersfoort, 5 september 2019


Elkaar letterlijk en figuurlijk op de been houden (2018)


Tijdens een gesprek met de huisarts werd het voor Marianne (69) opeens duidelijk: ik ben mantelzorger. Nadat bij haar man Hans (70) de ziekte van Parkinson was vastgesteld en hij een dubbelzijdig hersenstaminfarct kreeg, veranderde hun leven voorgoed.

De Stad Amersfoort, 3 november 2018

Bewoners zijn geen hulpje van de politie (2013)

Ongeveer 25 procent van de Nederlanders voelt zich wel eens onveilig. Mede door inzet van politie en justitie daalt dat cijfer de laatste jaren gestaag. Hoewel buurtbewoners daarin een belangrijke bijdrage leveren, zijn de verwachtingen jegens hen te hoog gespannen.

Trouw  / Sociale Vraagstukken, 30 november 2013

Enquêteren in vroeg-naoorlogse wijken: een hele belevenis (2007)

Stadsgeograaf Erik van Marissing is bezig met promotieonderzoek naar stedelijk beleid, sociale cohesie en bewonersparticipatie in vroeg-naoorlogse wijken in Nederland. Bij het enquêteren in die wijken wordt hij ondersteund door studenten. Dit artikel geeft een impressie van de belevenissen van enkele student-assistenten die de afgelopen maanden gewapend met looplijsten, enquêtes, antwoordenveloppen en plattegronden langs de deuren gingen in Utrecht, Den Haag en Amersfoort.

Questa jaargang 13, nummer 3 (2007)

Den Haag Zuidwest (Foto: Erik van Marissing, 2005)De wijk, sociale cohesie en de bibliotheek (2005)

Het Kenniscentrum Grote Steden organiseerde dit voorjaar een bijeenkomst rond de vraag welke rol de bibliotheek zou kunnen spelen bij het versterken van sociale banden op buurtniveau.


Questa jaargang 11, nummer 1 (2005)


Al mijn publicaties zijn terug te vinden op de pagina publicaties.

LinkedIn