Onderzoek & Mediaproducties
Weten | Duiden | Begrijpen

Werkbijeenkomsten

Door mijn brede werkveld als onderzoeker, mijn werkzaamheden als maker van maatschappelijke films en mijn inzet als actieve wijkbewoner, beschik ik over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van lokale vraagstukken en kan ik deze vanuit verschillende perspectieven duiden. Ik kan talloze voorbeelden aanhalen over de betekenis van bijvoorbeeld taal en cultuur bij het doen van onderzoek, maar ook over de invloed van lokale samenwerking en de de beleidscontext op de gewenste resultaten en effecten. En natuurlijk kan ik ook uit eigen ervaring vertellen over de rol van de onderzoeker zelf bij het doen van onderzoek.

Ik vertel graag over deze ervaringen en doe dat door gastlessen te geven of werkbijeenkomsten te organiseren en te begeleiden. Soms maken deze werkbijeenkomsten deel uit van een onderzoeksopdracht, bijvoorbeeld onderzoek naar lokale samenwerking rond een bepaald thema, maar het betreft ook losstaande opdrachten. Lezingen betreffen vaak presentaties naar aanleiding van recent onderzoek.

Een overzicht van mijn werkbijeenkomsten door de jaren heen

In april 2019 was ik als projectleider van het Utrechtse gezondheidsproject Gezinnen in hun kracht aanwezig bij de eerste editie van het Gezonde Ideeën Festival. Samen met een aantal Ambassadeurs Gezond Leven en hun coördinator deelden we onze ervaringen over het werken aan een betere ervaren gezondheid met andere Utrechtse bewoners en professionals.

In oktober en november 2018 verzorgde ik twee workshops voor Humanitas Eemland. In een klein gezelschap, bestaande uit betaalde en onbetaalde medewerkers, gingen we uitgebreid in op de vragen 'Welk verhaal willen we vertellen?' en 'Hoe gaan we ons verhaal vertellen?' De belangrijkste inzichten en aanbevelingen heb ik samengevoegd in de adviesnotitie 'Verhalen maken'.

In mei 2018 verzorgde ik in opdracht van Gemeente Rheden een werkbijeenkomst over de samenwerking in het kader van de gemeentelijke jeugdaanpak. In deze bijeenkomst gingen vertegenwoordigers van de gemeente, de politie en het jongerenwerk met elkaar in gesprek over de stand van zaken, knelpunten en mogelijke verbeteringen. De belangrijkste inzichten en aanbevelingen zijn vastgelegd in een interne notitie.  

In 2015 verzorgde ik voor het eerst de workshop "Impact evaluatie" voor Starters4Communities in de Utrechtse wijk Overvecht. In de daaropvolgende jaren verzorgde ik ook workshops voor verschillende lichtingen starters (in verschillende wijken) in Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.  

In oktober 2013 verzorgde ik een presentatie tijdens het congres "Openbare orde en veiligheid - Nieuwe bevoegdheden voor bestuur, politie en justitie" van Studiecentrum Kerckebosch. Deze presentatie, getiteld "Betrokkenheid van burgers bij openbare orde en veiligheid" was grotendeels gebaseerd op inzichten uit het langlopende onderzoek naar het betrekken van burgers bij wijkveiligheid in de Haagse wijk Transvaal. 

In maart 2012 nam ik deel aan het congres "Woonservicegebieden - verbinden van wonen, zorg en welzijn in de wijk", georganiseerd door StudieArena i.s.m. SEV (nu: Platform31) en zorginnovatiebureau DAZ. Ik verzorgde er een workshop over het afwegingsproces van kwetsbare burgers bij de eigen inzet voor een veilige leefomgeving.

In november 2011 was ik op uitnodiging van Nicis Institute (nu: Platform31) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) te gast bij de Netwerkbijeenkomst van de G32. Ik verzorgde daar de werkbijeenkomst "Sturing van lokale veiligheid - Het werken met veiligheidsarrangementen", gebaseerd op recent opgedane inzichten in de wijk IJburg in Amsterdam. 

In november 2009 nam ik deel aan de conferentie "Niet gemeten, niet gedaan - verantwoorden in welzijn", georganiseerd door Movisie en verzorgde ik een presentatie over de RBA-methodiek.  Results Based Accountability (RBA) is een  resultaatgerichte methode voor verantwoorden, die uitgaat van een collectieve vast wat het probleem in een buurt of wijk is, wat er moet gebeuren en wie of wat daarvoor nodig is.

Andere organisaties waarvoor ik -deels tijdens mijn dienstverband bij het Verwey-Jonker Instituut- werkbijeenkomsten en presentaties heb verzorgd, zijn: Buurtwerk Rotterdam (nu:  Gro-up Buurtwerk), Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Universiteit Utrecht en Verwey-Jonker Instituut.

Neem contact met mij op!

Wilt u mij inhuren voor een gastles of werkbijeenkomst ? Neemt u dan contact met mij op via het contactformulier.

LinkedIn